Omwille van COVID-19 zijn er momenteel geen lessen.

Kampen in de zomer van 2020. (onder voorbehoud).